Veranderings management

Bedrijven zullen steeds meer naar waarde worden bepaald door na te kijken op welke manier men met verandering omgaat. Daarom is het van essentieel belang een cultuur te creëren waarin verandering wordt omarmd als een middel tot vooruitgang.

Digitale transformatie brengt ingrijpende en voortdurende veranderingen met zich mee. De invoering van nieuwe technologieën en processen vereist nieuwe manieren van werken, verschuivingen in verantwoordelijkheden en creëert bijna onvermijdelijk de behoefte om nieuwe vaardigheden te beheersen.


Plannen voor succes

Bouwstenen voor een pragmatische aanpak van het veranderingsbeheer

Ons aanbod op het gebied van verandermanagement is geoptimaliseerd voor een specifieke reeks projecten met een grote impact:

  • Verandering en adoptie voor op Microsoft O365 gebaseerde digitale werkplekprojecten
  • Verandering en adoptie voor CRM-implementaties
  • Verandering en adoptie voor ERP-programma's


Voorbereiding op organisatorische verandering

Organisatiestructuren, processen en (belonings)systemen moeten worden afgestemd op de verwachte verandering. Wij helpen je met een duidelijke visie te formuleren op verandering en helpen je graag begrijpen welke belanghebbende groepen er op welke manier en in welke mate zullen worden beïnvloed.                                      

Stakeholders informeren en betrekken

Wij helpen je bij het opstellen en uitvoeren van een veranderingscommunicatieplan om doelgerichte communicatie te verspreiden die tegemoet komt aan de specifieke behoeften van alle betrokken belanghebbenden.

Versterking van het leiderschap bij verandering

Aanmoedigen van verandering is een belangrijke voorwaarde om het gewenste resultaat van elke transformatie te bereiken. Wij ondersteunen leiderschap op alle niveaus in de organisatie om er op die manier steeds te zijn voor actieve en betrokken collega’s die instaan voor verandering.

Faciliteren en meten van de digitale adoptie

Het bij- en omscholen van mensen is van cruciaal belang om een veerkrachtig personeelsbestand te creëren en veranderingen ten goede te verankeren. Dit vereist voorafgaande training en betrokkenheid. Tegelijkertijd ondersteunen wij je bij het definiëren van relevante maatstaven en het meten van de daadwerkelijke vooruitgang gedurende jouw hele traject.

wij verbinden ons ertoe
om je te helpen de voordelen van jouw transformatie te bereiken, aan de hand van een persoonlijke benadering

blogs